Het studiebureau J.J. Louis werd in 1980 in Saint-Servais opgericht en is hoofdzakelijk gespecialiseerd in industriële informatica. Voor die specifieke sector werkt het studiebureau globale projecten uit, van haalbaarheidsstudies tot en met de levering van ”turnkey” hard- en software-systemen.

Het studiebureau is vooral actief in de chemische industrie, de textielsector, de energiesector, mechanical engineering, procesbesturing en sinds kort ook in de optica.

J.J. LOUIS mag dan slechts een ’tweepersoons-onderneming’ zijn, . het heeft haar niet belet om projecten over de hele wereld op te zetten, dit dank zij een stevig uitgebouwd netwerk van onderaannemers en betrouwbare leveranciers waaronder HP/Apollo en tal van andere bedrijven die we hier onmogelijk allemaal kunnen opsom- men. Ook met universitaire instellingen als de Université de Liège, de Facultés Universitaires van Namen en de FUL (Aarlen) is er een hechte samenwerking gegroeid, niet alleen met de onderzoeksafdelingen maar ook met de documentatiediensten en workshops.
In 1988 verhuisde het studiebureau naar Putte in de provincie Antwerpen. Daar kon, in een atelier van 350 m’, de mechanical engineering afdeling naar behoren worden uitgebouwd. Dit leidde o.m. tot de ontwikkeling en productie van een groot formaat plotter die compatibel is met de meeste bestaande toepassingspakketten.

Omdat het studiebureau zelf een intensief CAD/CAM gebruiker is, ontwikkelde het in eigen beheer een krachtig CAD/CAM pakket, eerst op een IBM mainframe, daarna op een Apollo werkstation. Het studiebureau is altijd de eerste gebruiker van zijn producten die pas in een tweede fase in een geoptimaliseerde vorm worden gecommercialiseerd.
De verschillende modules die sedert 1980 werden ontwikkeld, werden onlangs herzien en in zeven afzonderlijke bibliotheken gebundeld:
GRAPH LIB en TRANGLE LIB : twee grote bibliotheken met sub- programma’s waarmee om het even welke 2D of 3D toepassing snel en eenvoudig kan worden ontwikkeld.

OWN GMR LIB : een onmisbare aanvulling op de GMR, GMR3D en PHIGS bibliotheken met o.m. een grafische schermeditor, een ikoneneditor en documentatie-instrumenten. Deze bibliotheek staat tevens in voor de coherentie tussen GMR- segmenten en hun afdruk op plotter of PostScript printer, met inbegrip van ”splines” en teksten die in alle richtingen (horizontaal, verticaal, schuin, ) en in 54 verschillende lettertypes kunnen worden afgedrukt.

MATH LIB : een set van de meest gebruikte wiskundige functies in wetenschappelijke en statistische berekeningen.

CHAR LIB en POSTSCRIPT LIB : alle vereiste instrumenten voor tekstverwerking en paginaopmaak van tekst en tekeningen. Deze bibliotheken bevatten o.m. alle interne tekstverwerkingsfuncties van de PL/1 taal en een ”schermversie.” van de PostScript besturingsopdrachten. De PostScript uitvoer is conform Adobe Version 50.3, wat betekent dat ook vierkleurendruk wordt ondersteund.

UTIL LIB : routines voor een eenvoudige toegang tot de ”System Calls” van Apollo, de RTC, multitasking, ... en tot drivers voor uiteenlopende randapparaten.

Het is op basis van deze bibliotheken dat complete programma’s werden ontwikkeld en geïnstalleerd in de meest uiteenlopende sectoren: textiel, procesbesturing, cartografie, auto-industrie, scheepsbouw,... Deze specifieke programma’s doen een beroep op nieuwe bibliotheken die speci6ek voor de toepassing van de klant werden ontwikkeld, vaak in nauwe samenwérking met diens informatica-afdeling. Sommige van deze specifieke bibliotheken kunnen door het studiebureau J.J. LOUIS of, na onderling akkoord, door de klant geheel of gedeeltelijk worden gecommercialiseerd.

Tot dusver werden er vier toepassingen voor Apollo werkstations gecommercialiseerd:

MODE-WARE : een compleet pakket voor de confectienijverheid dat o.m. de volgende mogelijkheden biedt: verwerving van patronen via digitizer, bewerking en aanpassing van patronen, berekening van vergrotingen, plotting van ”Nests” en snijklare lagen en het berekenen van prijsoffertes. Deze software werd ontwikkeld in samenwerking met ”Aux Métiers” (Boortmeerbeek).

KNIT-WARE : een programma dat veel gelijkenissen met MODE-WARE vertoont maar zich specifiek op de breiwarenindustrie richt. Numerieke en grafische resultaten worden geleverd in. de vorm van verklarende teksten die met behulp van het bijgeleverde ”Desk Top Publishing” programma kunnen worden opgemaakt of ook in de vorm van diskettes of ponsbanden voor de besturing van industriële breimachines. Deze software werd ontwikkeld in samenwerking met ”Trois Suisses” (Doornik).

CARPET : een compleet ontwerppakket voor tapijtleggers die complexe gebouwen als bv. paleizen, hotels, moskees,... van een vloerbedekking moeten voorzien. Deze software begeleidt de tapijtlegger doorheen zijn volledige taak, vanaf de planinvoer tot en met het maatsnijden van tapijten voor horizontale, schuine of verticale vlakken met veelhoe1rige of gebogen randen. Deze sofware werd ontwikkeld in samen- werking met SATEC, de technische afdeling van ”Tapijten Louis de Poortere” (Moeskroen).

REGULAT : een software voor de invoer en verwer16ng van analoge en digitale gegeven bestemd voor procesbesturing. Het betreft hier in feite een nieuwe versie van een sofware die in 1982 in samenwerking met de FUL (Aarlen) werd ontwikkeld. Deze software vereist een specifieke interface met de installatie van de klant en is beschikbaar op de DN-3000, DN- 3500 en DN-4500 werkstations van Apollo en op de Honeywell TDC- 2000 procesbesturingssystemen.
Nog andere toepassingen worden momenteel intern gebruikt of bevinden zich nog in het ontwikkelingsstadium:

SHAFT : software voor het berekenen en plotten van as-coderingen in de Gray-code in alle denkbare a6netingen en in max. 8192 graduaties. Het programma plot ook de gedrukte schakeling die de opto-elektronische invoer-logica bevat en de geïntegreerde schakelingen die voor de omzetting in binaire gegevens of in BCD instaan.

ARGOS : sofware voor het ontwerpen van metalen scheepsrompen met o.m. berekening en plotting van spanten, senten en rompplaat-evolventen. In zijn huidige versie ondersteunt het programma een 3D visualisatie en berekent het de statische stabiliteit in functie van de verscheepte last. Berekeningen en re-plotting geschieden in real-time. In een later stadium zullen modules worden toegevoegd voor de berekening van de dynamische stabiliteit, het uittekenen van geraamtedetails en materialenweerstand.

ECOLO : software voor kartogra6e en topografie bestemd voor het mathematisch model van het eiland Rodrigues (Indische Oceaan) en voor het opmaken van biologische evaluatiekaarten van België, een project dat ia 1987 wegens begrotingsredenen werd opgeschort.

Vanuit deze bibliotheken en op basis van een nauwkeurige behoeftenanalyse van de klant kunnen specifieke programma’s snel en eenvoudig worden ontwikkeld. Alle programma’s worden in samenwerking met de klant op punt gesteld: ze spreken bijgevolg zijn ”taal” en gebruiken alle technieken en ”kneepjes” van zijn specifiek beroep. Ze zijn niet bestemd voor informatici maar voor eindgebruikers, d.w.z. voor professioneel gebruik binnen een welbepaalde sector.

Dit artikel werd gerealiseerd met DeskTop Publishing. Deze software maakt deel uit van met programma ”KNIT-WARE” op een Apollo DN-3500. De PostScript file werd geplot op een PostScript 5282 CPP kleurenprinter, die door OCE werd ter beschikking gesteld.

 

 

Courtesy Hewlett-Packard Apollo Brussels.
Reprint of "WorkStation Magazine" January, 1990